S d ng gia ình> Super Absorbent Wipes

S  d ng gia  ình> Super Absorbent Wipes
Chi tiết sản phẩm
Htmlcontent> < p="" style="màu s c: rgb (102, 102, 102); Font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; Kích c phông ch : 14px; Chi u cao dòng: 24px; Không gian tr ng: bình th ng "> Mô t s n ph m

Nó t hào có nh ng l i th v thân thi n v i môi tr ng, d tái ch và b n C ng nh các c tính spunlace c a s m m m i.

Thông s k thu t

Kích th c: 60 * 60cm C ng & nbsp; c a & nbsp; xu t: Ningbo & nbsp; ho c & nbsp; Th ng H i & nbsp; C ng
Yêu cầu thông tin

©Công ty TNHH một thành viên sở giao dịch hàng Hangzhou U-vải