Công nghệ sản xuất Spunlace

Hiện nay công nghệ vải gai nước phát triển hướng là đối với tốc độ cao và chất lượng, và trống loại nước thorn hướng tới, có hiệu lực Trung Quốc gai công nghệ nước phía trước lý do chính là thiếu tốc độ cao lớn, và sản xuất cao và chất lượng lược máy; Trung Quốc là không thể sản xuất trống máy nước gai; thiếu thực tế Pu mạng sản xuất tăng tốc độ 70-100M/phút ở trên của Pu mạng máy tính; hiện nay trong nước về nhà máy sản xuất nước thorn thiết bị không hoạt động vẽ Hoa Kỳ, và Pháp và Đức nhà máy thành công kinh nghiệm cho các bộ phận, nhưng bị phân mảnh, và không tie.