Polyester lau những triển vọng phát triển

Polyester lau những triển vọng phát triển
Nhiều công ty chỉ cần cố gắng nhập vào thị trường polyester kháng khuẩn, và đã không đặt nó như là một thể loại hoàn toàn độc lập sản phẩm để thúc đẩy, cùng lúc đó, bởi vì nó không phải là giống như khăn giấy bình thường thị trường, như là nhu cầu thiết yếu của người dân, vì vậy tổng thể thị trường bán hàng , nhà sản xuất để thúc đẩy đầu tư và người tiêu dùng nhận thức của nó nhiều hạn chế, polyester khăn lau thị trường từ các thị trường thực sự độc lập, có vẫn còn một số khoảng cách. "Nhưng chúng ta phải thấy rằng những năm gần đây người tiêu dùng của mức độ của sự chấp nhận tự phát của polyester khăn lau đã dần dần trưởng thành hơn, làm nhiều hơn, kinh doanh, mua nhiều người, polyester khăn lau thị trường đang đối mặt với một cơ hội tuyệt vời.

Ngành công nghiệp này dự đoán rằng khăn lau polyester của Trung Quốc, thị trường là "blowout padding giai đoạn", sẽ là một điều nhỏ để phá băng và thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp. Giai đoạn đặc biệt của bệnh cúm có thể trở thành một điều nhỏ? Hầu hết loại khăn lau polyester, trong nước được cũng hạn chế bình thường để làm sạch, kháng khuẩn polyester khăn lau chuyên mục và trên thế giới, đặc biệt là ở Bắc Mỹ, Châu Âu và khác phát triển quốc gia và khu vực, các loại khăn lau polyester xa ngoài các tầm nhận thức của người dân trong nước, khử trùng bàn khăn lau polyester là một phổ biến ở nước ngoài đã chỉ xuất hiện trong các ví dụ trong nước. Vì vậy, trên thị trường trong nước khăn lau polyester cũng sẵn sàng để tiêu chuẩn quốc tế. Công ty cũng hiểu rằng xu hướng thị trường không thể kiểm soát, một khi sự nổi lên của thị trường khăn lau polyester, họ đã đến một cách nhanh chóng theo dõi. Trong ý nghĩa này, polyester khăn lau chuyên mục thị trường phát nổ, chỉ là một vấn đề thời gian sớm hay muộn.
Khăn lau polyester là trước và sau năm 2000 phải nhập của Trung Quốc "kỳ lạ", mặc dù thị trường trong nước, tỷ lệ thâm nhập tương đối thấp của khăn lau polyester, vẫn còn trong các nhu cầu cao trước khi thời gian nấu bia, nhưng những năm gần đây đã chỉ ra để thúc đẩy Đà sự phát triển.

Với sự gia tăng thu nhập của người dân chúng tôi từng năm, những người trẻ và tầng lớp trung lưu, tên nhóm gia đình tiếp tục phát triển, cuộc sống thay đổi, cơ cấu tiêu thụ từ sự sống còn của tiêu thụ cho sự phát triển tiêu thụ, từ truyền thống tiêu thụ để nâng cấp người tiêu dùng mới, khái niệm sức khỏe, sạch sẽ nâng cao nhận thức với sự gia tăng này, đã trở thành sợi polyester của Trung Quốc làm mờ nhạt phát triển nhanh chóng của thị trường dựa trên vĩ mô quan trọng. Vì vậy, nó dự kiến tốc độ tăng trưởng trong tương lai của thị trường polyester kháng khuẩn của Trung Quốc tiếp tục trong hàng đầu của thế giới, polyester khăn lau thị phần của tỷ lệ toàn cầu dự kiến sẽ tăng từng năm.

Theo Hiệp hội công nghiệp giấy của Trung Quốc giấy chuyên nghiệp Ủy ban thống kê, từ năm 2011 đến 2015, của Trung Quốc polyester lau kích thước thị trường từ 1,36 tỷ nhân dân tệ để 2.99 tỷ nhân dân tệ, tỷ lệ hợp chất hàng năm là 21.77%. Trong số đó, của Trung Quốc polyester lau 2014 kích thước 2,43 tỷ nhân dân tệ, khoảng 400 triệu USD, chiếm tỷ lệ trên thế giới khoảng 2,9%, so với năm 2009 tăng cách 0.5 điểm phần trăm. Thị trường polyester kháng khuẩn của Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục duy trì tăng trưởng nhanh chóng trong tương lai.