Xu hướng thị trường của khăn lauKhăn lau tiêu dùng bao gồm khăn lau cho trẻ sơ sinh, chăm sóc cá nhân và gia đình. Khăn lau trẻ em là thành phần quan trọng nhất. Một số, chiếm 73,7% khăn lau của người tiêu dùng trong năm 2018, cũng là thị trường trưởng thành nhất và sẽ có trong năm năm tới. Sẽ được sử dụng bởi khăn lau chăm sóc cá nhân để lấy một phần thị phần. Một số thay đổi này có thể được quy cho sự xuất hiện của dịch vụ chăm sóc cá nhân mới và chi tiết hơn Khăn lau ướt, như giấy vệ sinh ướt cho người lớn hoặc trẻ em, trước đây đã được người tiêu dùng sử dụng để xử lý các tình huống này. Xu hướng này Nó đặc biệt phổ biến ở các khu vực mới nổi. Phân tích của Smithers Pira cho thấy giấy vệ sinh ướt dành cho người lớn và khăn lau chăm sóc trẻ em sẽ có sẵn Sự tăng trưởng nhanh nhất được duy trì trong khoảng thời gian từ 2018 đến 2023.