Hồng Kông đồ Hội chợ

Công ty chúng tôi sẽ tham dự hội chợ này từ ngày 20 đến 23.

Chúng tôi 5C số gian hàng-A19

Chúng tôi muốn gặp em ở đó.