Phòng không dệt vải công nghiệp tại Trung Quốc đã hình thành một chuỗi đầy đủ

Phóng viên đã học được từ các diễn đàn, Trung Quốc đã hoàn thành nonwovens nghiệp chuỗi để trở thành nhà sản xuất lớn nhất thế giới-dệt vải, 10 năm tiếp theo, sẽ duy trì mức tăng trưởng cao.
Thống kê Hiệp hội ngành công nghiệp dệt may của Trung Quốc cho thấy, trong năm 2014, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế các giá trị gia tăng của ngành công nghiệp dệt may của Trung Quốc chỉ là 7%, thấp hơn so với tăng trưởng GDP quốc gia, công nghiệp dệt may, bao gồm cả vải không dệt là 11,7% tăng trưởng dẫn đầu ngành công nghiệp dệt, và trở thành một cực tăng trưởng kinh tế mới. Linh âm Li chủ tịch Hiệp hội cho biết, sự tăng trưởng nhanh chóng của ngành công nghiệp-dệt vải được hưởng lợi từ một thị trường nội địa rất lớn nhu cầu và ngành công nghiệp khoa học và công nghệ tiến bộ. Sản xuất vải không dệt Trung Quốc năm 2014 đạt 4,36 triệu tấn, tăng 12,2%, thu nhập của các doanh nghiệp ở trên khu vực cho phép kích thước, tổng số lợi nhuận tăng trưởng 13.73% và 6.28%, tương ứng, ngành công nghiệp lợi nhuận 6,06% 44.2% tăng trưởng ở cố định tài sản đầu tư, xuất khẩu tăng 17,2%, những chỉ số phản ánh đà phát triển của ngành công nghiệp, tốt.
Sức khỏe là quan trọng cho các ứng dụng không dệt vải. Trung Quốc là một nhà sản xuất của các sản phẩm vệ sinh dùng một lần, bao gồm các chế phẩm vệ sinh, em bé tã, sản phẩm dành cho người lớn không kiểm soát và khăn lau của phụ nữ. 3 năm 2014, các sản phẩm xuất khẩu của Trung Quốc có giá trị tại hơn 1,5 tỷ USD, lần thứ hai chỉ đến Đức là nước xuất khẩu lớn thứ hai trên thế giới. Hàng dệt may y tế của nước ta, chủ yếu tập trung vào nội dung công nghệ tương đối thấp của các vật tư y tế, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe. Khâu phẫu thuật, cấy ghép mạch máu nhân tạo và các cơ quan nhân tạo do công nghệ lạc hậu và ngành công nghiệp hàng rào và các lý do khác, đã ở giai đoạn nghiên cứu cơ bản và y sinh dệt với vật liệu cao giá trị gia tăng khoảng cách với các nước phát triển.
Các phóng viên trong cuộc phỏng vấn rằng, ngành công nghiệp-dệt vải ở Trung Quốc so với các nước phát triển, lợi thế chủ yếu tập trung vào sản xuất và quy trình sản xuất, khoảng cách, chủ yếu là trong phát triển sản phẩm, tiếp thị, xúc tiến, và như vậy. Các chuyên gia gợi ý rằng để giải quyết những vấn đề này, thu hẹp khoảng cách giữa Trung Quốc và nước phát triển, chính phủ, tổ chức công nghiệp, các viện nghiên cứu và các doanh nghiệp để làm việc với nhau trong đổi mới công nghệ và hợp tác công nghiệp, hội tụ công nghiệp và thị trường, thúc đẩy các khía cạnh của sáng tạo làm việc với nhau để thúc đẩy tiến bộ công nghệ và công nghiệp chuyển đổi và nâng cấp của ngành công nghiệp.