Hangzhou U-vải mặt hàng công ty TNHH thiết một nhà sản xuất chuyên nghiệp và nhà phân phối của hộ gia đình, công nghiệp y tế, sản phẩm làm sạch. Chúng tôi cung cấp hàng trăm các giải pháp để giúp khách hàng của chúng tôi để bán sản phẩm làm sạch tại các thị trường của họ.

Chúng tôi fouce trên OEM, chúng tôi đã làm hơn 50 thương hiệu cho khách hàng của chúng tôi, và đã xuất khẩu hơn 20 quốc gia.

Các sản phẩm bây giờ bao gồm một loạt các khăn lau như khăn lau y tế, khăn lau Mỹ phẩm, công nghiệp khăn giấy, khăn lau chăm sóc cá nhân, hộ gia đình làm sạch khăn lau và các công cụ khác của hộ gia đình.